Na čo sa pripraviť, ak niekoho v rodine čaká domáca dialýza
8. 1. 2023 | PR Servis

Na čo sa pripraviť, ak niekoho v rodine čaká domáca dialýza

Pokrok v zdravotníctve sa nezastavil ani v oblasti poskytovanie dialyzačnej starostlivosti. Vysoká kvalita tohto očistného procesu obličiek sa už stáva štandardom. Pozornosť mnohých výskumníkov a lekárov sa dnes zameriava na kvalitu života samotného pacienta, rieši otázku jeho komfortu, sebestačnosti.

Ako fungujú obličky?

Obličky sú životne dôležitý orgán, a ak nefungujú správne, následky pre zdravie človeka môžu byť fatálne. Hlavnou funkciou obličiek v tele človeka je očistenie krvi od odpadových látok, ktoré sa v nej hromadia. Tieto látky sa vylučujú s prebytočnou vodou v podobe moču, a obličky tak regulujú aj množstvo vody v tele.

Ak dôjde k akútnemu alebo chronickému zlyhaniu ich činnosti, je doslova nevyhnutné funkciu obličiek čo najrýchlejšie nahradiť. Okrem transplantácie obličky, ktorá je potrebná pri chronickom zlyhaní, dnes na tento účel slúži predovšetkým dialýza.

Čo je dialýza?

Dialýza je liečba, ktorá nahrádza niektorú z funkcií obličiek a jej hlavnou úlohou je odstraňovať z tela jedovaté látky, ktoré vznikli pri normálnej látkovej výmene. Existujú dva základné druhy dialýzy: hemodialýza (mimotelová) a peritoneálna (vnútrotelová) dialýza.

Hemodialýza

Hemodialýza je známejší a používanejší spôsob dialýzy, pri ktorom sa krv pacienta čistí mimotelovo, pomocou špeciálneho filtra (dialyzátora) alebo umelej obličky. Krv sa z tela pacienta odvádza do dialyzačného prístroja, tam sa zbaví odpadových látok, potom prejde dialýzou, dostáva sa späť do cievneho riečiska a vracia sa pacientovi do obehu.

Nefrológ na základe zdravotného stavu pacienta určí, koľkokrát do týždňa je dialýza potrebná, ako dlho potrvá. Zvyčajne hemodialýza prebieha 3x týždenne počas štyroch až šiestich hodín. Hemodialýza v dialyzačnom centre však obnáša časté cestovanie, čo nemusí byť pre pacienta a jeho rodinu vždy príjemné a vyhovujúce.

Peritoneálna dialýza

Pri tomto type liečby prebieha čistenie krvi cez výstelku brušnej dutiny. O peritoneálnej dialýze sa často hovorí aj ako o domácej, pretože nie sú potrebné žiadne prístroje a pacient ju môže vykonávať sám v pohodlí domova. Základom peritoneálnej dialýzy je čistiaci roztok, ktorý sa do brušnej dutiny napustí prostredníctvom stáleho katétra. Po nasýtení roztoku odpadovými látkami sa z brušnej dutiny opäť vypustí a nahradí sa novým dialyzátom.

Výmenu čistiaceho roztoku je podľa potreby nutné vykonať ručne 4-5x denne, či už samotným pacientom alebo niekým, kto sa o neho stará. Dialýzu je možné vykonávať aj cez noc, vtedy prebieha všetko automaticky, cez dialyzačný prístroj.

pexels-andrea-piacquadio-3768127_1673185013.jpg

Domáca dialýza

Domáca dialýza výrazne zvyšuje kvalitu života pacientov, pretože nie sú odkázaní na pravidelné návštevy dialyzačného strediska, môžu si lepšie organizovať vlastný čas a mnohokrát nájdu aj viac inšpirácie ako nájsť silu na zmenu životného štýlu. Okrem toho dialýza v pohodlí doma ponúka aj ďalšie výhody:

     Prirodzenejšia metóda

     Vhodnejšia aj pre pacientov s chorobami srdca

     Väčšia sloboda pre pacienta

     Liečba v známom prostredí

     Voľnejšia diéta aj pitný režim

     Lepšie duševné a fyzické zdravie

     Zníženie liekovej záťaže

     Pacient zodpovedá za svoju liečbu sám

Vykonávať dialýzu v domácom prostredí bez asistencie sestričiek alebo lekárov je možné od roku 2015. Hlavným predpokladom je, aby mal pacient záujem na svojej liečbe aktívne spolupracovať a nebál sa obsluhovať lekársky prístroj.

Záujemcovia o domácu dialýzu by taktiež mali spĺňať niekoľko podmienok. Okrem toho, že pacient potrebuje dostatok odvahy, je potrebné mať doma adekvátny priestor na dialyzačný monitor, posteľ, úpravňu vody a ďalšie potrebné vybavenie.

Kým si zvyknete na život s domácou dialýzou, môže to byť zo začiatku náročné a odstrašujúce. No pri správnom prístupe a dostatku informácií rodina na tento nový životný štýl postupne úspešne „nabehne” a všetko bude prebiehať hladko. Ak vy alebo niekto z vašich blízkych musí podstúpiť dialýzu doma, je potrebné domácnosť starostlivo pripraviť a dať si pozor na niekoľko vecí. No ak ich zvládnete, určite túto voľbu postupom času oceníte.

Domáca dialýza môže byť pre vás dobrou voľbou, ak chcete:

     cítiť sa dobre fyzicky aj psychicky

     udržať si svoju prácu a prispôsobiť si liečbu svojmu dňu

     jest a piť bez prísnych limitov

     cestovať – svoj stroj si môžete vziať so sebou do aute, karavanu, na loď či do lietadla

     tráviť viac času so svojimi blízkymi – nebudete musieť tráviť veľa času v dialyzačnom centre, s výnimkou kontrolných návštev.

Príprava na domácu dialýzu

Dialyzačný prístup

Pri peritoneálnej dialýze je treba urobit prístup do podbrušnice, aby mal prístroj prístup do krvi a mohol ju čistiť.

Školenie

Keď bude prístup pripravený na použitie, je treba podstúpiť niekoľkotýždňové školenie, kde sa naučíte ako:

     vytvoriť miestnosť na ošetrenie

     postarať sa o prístup a ako s prístrojom zaobchádzať

     zistiť, koľko tekutiny je potrebné odstrániť

     uložiť a objednať zásoby

     uchovávať záznamy o liečbe

     zmerať si tlak a na čo si dávať pozor pri problémoch s vysokým krvným tlakom

     dodržiavať jedálniček a limity tekutín

     rozpoznať a nahlásiť akékoľvek problémy

pexels-marcus-aurelius-6787970_1673185015.jpg

Čas

Denná domáca dialýza trvá niekoľko hodín v každý deň liečby. Keďže prístroj je vo vašej domácnosti, ošetrenie môžete vykonávať skoro ráno, neskoro v noci alebo kedykoľvek, keď to najlepšie vyhovuje vám a vašej rodine. Nastavenie stroja na každé ošetrenie trvá niekoľko minút.

Priestor

Priestor na ošetrenie bude musieť byť vybavený nasledujúcim:

 

     Pohodlné kreslo alebo posteľ

     Elektrický zdroj pre dialyzačný prístroj

     Dobré osvetlenie

     Zdroj vody

     Telefón v blízkosti

     Priestor pre vaše zásoby a stroj

Tip pre pacientov na domácej dialýze: Myslite na prípadné výpadky elektriny a zabezpečte si záložný zdroj.

Budete potrebovať miesto pre dialyzačné lôžko a prístroj. Keďže počas liečby nemôžete vstať, určite budete chcieť mať čo najväčšie pohodlie.

V závislosti od veľkosti stroja budete potrebovať aj miesto na uloženie náplní alebo dialyzátorov, dezinfekčného prostriedku, injekčných striekačiek, ihiel, liekov, skúmaviek s krvou, súprav na testovanie vody, atď.

bed-g2e3a89834-1920_1673185018.jpg

Pomoc partnera

Najčastejšie sa na pomoc pri starostlivosti ponúkne blízky člen rodiny, alebo životný partner.  Aj ten však musí byť vyškolený. Počas liečby vám bude k dispozícii zdravotný tím 24 hodín denne sedem dní v týždni, aby pomohli zodpovedať otázky, pripadne pomôcť, kým pri procedúre získate istotu.

Život s dialýzou

Aj pri vážnejších stavoch, ktoré vyžadujú domácu dialýzu, nemusíte rezignovať na plnohodnotný život. Naopak, vďaka niekoľkým dobrým každodenným návykom a dlhodobým rozhodnutiam môžete udržiavať svoj organizmus aj psychiku v čo najlepšom stave. Pomôcť vám môžu nasledovné tipy na zdravý životný štýl:

Udržujte svoju rutinu

Pokračovať v práci a venovať sa svojim koníčkom aj počas dialýzy má veľa benefitov pre váš život. Zahĺbiť sa do vecí, ktoré radi robíte a prinášajú vám radosť má nesmierne prospešnú moc pre vašu psychiku a bude vás odbremeňovať od myšlienok, že ste „vážny pacient”.

Vhodná strava

Súčasťou udržiavania zdravia na dialýze je konzumácia stravy šetrnej k obličkám, ktorá podporuje vašu fyzickú pohodu. Váš dietológ vám môže pomôcť nájsť potraviny, ktoré sú priaznivé pre obličky a ktoré vám pomôžu cítiť sa čo najlepšie. Diétne odporúčania sa líšia podľa stupňa zlyhania obličiek a metódy liečby.

Adekvátna výživa je veľmi dôležitá a musí byť neoddeliteľnou súčasťou liečby spolu s dialýzou a liečebnými prípravkami. Pri ochorení obličiek je dôležité dbať predovšetkým na dostatočný príjem niektorých látok (napr. bielkovín) a iné látky je nutné výrazne obmedziť (sodík, fosfor, draslík).

Život na dialýze neznamená, že sa musíte vzdať aktivít a práce, ktorú milujete. Pokračovať v práci a zostať aktívny a produktívny vám naopak ponúkne množstvo výhod:

     Zlepšené sebavedomie

     Zvýšená fyzická aktivita

     Lepšie duševné zdravie

     Viac socializácie

     Príjem zo zamestnania

     Väčšia osobná spokojnosť

Pohyb

Nie je potrebné začať ihneď vo veľkom športovať a chodiť do posilňovne. Cvičenie môže byť akýkoľvek druh fyzickej aktivity. Od strečingu pri sledovaní televízie až po aeróbne aktivity, ako je plávanie alebo cyklistika, cvičenie ponúka tieto výhody:

     Zlepší vašu náladu

     Pomáha vášmu telu stať sa silnejším

     Zvyšuje flexibilitu

     Zmierňuje stres

 

Tip: Poznáte výhody cyklistiky pre zdravší životný štýl?

 

Jednoduché kroky, ako začať s pohybom:

  1. Vyberte si aktivitu, ktorá vás bude baviť. Toto je dôležitejšie, než by sa mohlo zdať. Je oveľa pravdepodobnejšie, že budete pokračovať v tom, čo máte radi.

  2. Začnite pomaly a rozumne. Prvý deň nemusíte bežať maratón. Stačí venovať 10-15 minút niečomu jednoduchému, ako je prechádzka po okolí alebo aktívne upratovanie domu.

  3. Cvičte s priateľom. Môžete sa navzájom motivovať.

  4. Stanovte si ciele a odmeňte sa za ich dosiahnutie.
 pexels-andrea-piacquadio-3768114_1673185017.jpg

Predtým, ako začnete s akýmkoľvek cvičebným programom, opýtajte sa svojho lekára, aká úroveň a druh športu sú pre vás vhodné. Okamžite kontaktujte svojho lekára, ak pocítite akúkoľvek bolesť alebo opuch, nevoľnosť, rozmazané videnie, dýchavičnosť alebo nepravidelný srdcový tep.

Na záver

Prinesenie dialýzy do vášho domova je trochu ako priniesť si domov nové dieťa. Je tu stroj a spotrebný materiál, pre ktorý treba nájsť priestor a nové úlohy pre vás a vášho opatrovateľa. Toto „dieťa“ ovplyvňuje váš domov a váš rozvrh a bude potrebné urobiť určité zmeny vo vašom živote. Komunikujte so svojím partnerom, buďte k sebe láskaví a ukážte uznanie za akúkoľvek pomoc, ktorú dostanete.

Keď začnete s liečbou doma, počítajte s tým, že prvé mesiace sa budete cítiť ohromení – to je úplne normálne. Vydržte! Postupne sa dostanete do rutiny a liečba bude oveľa jednoduchšia. Keď uspejete, budete na seba hrdí.

Dominika Blchová, obsahový a SEO špecialista

PR Servis

Radi umiestnime aj Vaše články, kontaktujte nás

Ďalšie články od autorky PR Servis

Ako na starostlivosť o pleť na jeseň?
Naozaj ženy nevedia grilovať alebo sa len muži predvádzajú?
Ako zapôsobiť: Prvé rande pod holým nebom
Dámske čižmy- symbol topánkovej jesene
Jesenné trendy kabeliek v roku 2023
Bielenie zubov: Urob si sám alebo navštíviť odborníka?
Outfity na pláž: čo si obliecť a ako zažiariť
Spirulina a jej efektívne účinky na organizmus

Ďalšie články na podobné témy

Tabletka od bolesti hlavy? Skúste najskôr magnézium
Tehotenstvo a (ne)dostatok zinku
Včely nám nedávajú len med, ale aj propolis. Poznáte jeho účinky?
Chcete dať svojmu telu množstvo výživných látok? Nájdete ich v čage
Čo pomáha pri reume?
S mykózou si poradíte aj sama
Ako zvládnuť dni so zlomenou nohou
Unikátna technológia Filmogel® na drobné poranenia