Viete ako postupovať, ak chcete korektne ukončiť pracovný pomer?
13. 10. 2021 | PR Servis

Viete ako postupovať, ak chcete korektne ukončiť pracovný pomer?

Potrebujete zmenu v práci? Chcete sa orientovať na niečo iné? Dať výpoveď v práce môže mať rôzne dôvody. Rozhodnúť sa dať výpoveď v zamestnaní nemusí byt' vždy jednoduché. Nielenže, je to častokrát nepríjemná záležitosť, treba dbať aj na správny postup a zachovať sa korektne.

Ako správne ukončiť pracovný pomer a na čo treba dávať pozor?

Skončenie pracovného pomeru

Skončenie pracovného pomeru je možné podať podľa aktuálneho znenia Zákonníka práce viacerými spôsobmi.

Pracovný pomer či už zo strany zamestnanca alebo zamestnávateľa možno skončiť:

     dohodou,

     výpoveďou,

     okamžitým skončením,

     skončením v skúšobnej dobe.

Ako zamestnanec môžete ukončiť pracovný pomer aj kedykoľvek počas skúšobnej doby či počas pracovného pomeru dohodnutého na dobu určitú. Pri ukončení pracovného pomeru dohodou budete potrebovať aj súhlas zamestnávateľa. Preto sa na všetko dôkladne pripravte.

Tip: Nezabúdajte na vašu budúcnosť, ako aj na sporenie na dôchodok.

Skončenie pracovného pomeru dohodou

le-office-standing-front-large-window_1634125912.jpg

Skončenie pracovného pomeru dohodou je najbežnejší a najjednoduchší spôsob, ako skončiť pracovný pomer. Týmto spôsobom môžete ukončiť prácu kedykoľvek. Keďže dohoda je dvojstranný akt, zamestnanec aj zamestnávateľ musia s dohodou súhlasiť a podpísať ju. Dohoda musí mať, teda písomnú formu a pracovný pomer sa skončí dňom, ktorý je v dohode uvedený.

Dohodu o ukončení pracovného pomeru si pripravte písomne v dvoch kópiách. Nemusíte uviesť dôvod, pre ktoré ste sa rozhodli prestať pracovať, dôležitý je však dátum, ku ktorému chcete pomer ukončiť. V ideálnom prípade si so zamestnávateľom dohodnete deň, kedy sa pracovný pomer ukončí a on vám na základe tejto dohody dá písomné vyjadrenie.

Ak zamestnávateľ s dohodou o ukončení pracovného pomeru nesúhlasí, postupujte podaním výpovede.

Skončenie pracovného pomeru výpoveďou

Rozdiel medzi výpoveď a dohodou je ten, že výpoveď je jednostranný akt. Pri výpovedi sa nevyžaduje súhlas zamestnávateľa a výpoveď môžete dať aj bez uvedenia dôvodu. Výpoveď si opäť pripravte písomne a adresujte ju vášmu zamestnávateľovi. V tomto prípade platí výpovedná doba a z práce môžete odísť až po uplynutí zákonom ustanovenej doby. Ak váš pracovný pomer trval menej než jeden rok, výpovedná doba 1 mesiac. Ak trval viac ako 1 jeden rok, výpovedná doba je 2 mesiace.

Pozor! Ak dáte výpoveď vy, nemáte nárok na odstupné. Ak však výpoveď dostanete a spĺňate podmienky, máte nárok na odchodné.

Tip: Ak nad podaním výpovede rozmýšľate dlhšie a rozmýšľate o podnikaní na vlastnú päsť, zvážte, kedy ju podáte. Výpovedná doba totiž začína plynúť až od prvého dňa nasledujúceho mesiaca, po podaní výpovede. Preto si dôkladne načasujte jej podanie.

Skončenie pracovného pomeru okamžitým skončením

Výnimočným spôsobom skončenia pracovného pomeru je okamžité skončenie.

Ako zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer ak:

     podľa lekárskeho posudku nemôžete ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia

     zamestnávateľ vám nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť

     váš život alebo zdravie sú ohrozené.

Oznámenie o okamžitom skončení je potrebné podať písomne a musíte v ňom uviesť všetky dôvody, pre ktoré nemôžete prácu ďalej vykonávať, inak bude oznámenie neplatné.

V skúšobnej dobe, môžete ukončiť pomer bez udania dôvodu, a to oznámením zamestnávateľovi najmenej tri dni pred termínom, ku ktorému chcete pomer ukončiť.

Pri pracovnej zmluve na dobu určitú sa pracovný pomer skončí uplynutím tejto doby. Všetky oznámenia z vašej strany adresujte zamestnávateľovi písomne.

Doručenie výpovede

Doručiť výpoveď zamestnávateľovi môžete na pracovisku alebo poštou ako doporučenú zásielku.

Odovzdanie výpovede zamestnávateľovi na pracovisku

     Dbajte na to, aby bola výpoveď doručená osobe, ktorá má na prevzatie kompetencie.

     Vždy si ponechajte jedno vyhotovenie výpovede, na ktorom bude vyznačené prevzatie výpovede zamestnávateľom s presným dátumom a podpisom osoby, ktorá výpoveď prevzala.

Doručenie výpovede poštou

Ak sa rozhodnete výpoveď doručiť zamestnávateľovi poštou, je potrebné, zaslať ju ako doporučenú zásielku, teda " do vlastných rúk".

Vaša povinnosť doručiť výpoveď sa splní, akonáhle:

     zamestnávateľ výpoveď prevezme

     zamestnávateľ výpoveď odmietne prevziať

     ak doručenie výpovede bolo zmarené konaním zamestnávateľa.

Čo ďalej?

-white-shirt-documents-office-manager_1634125908.jpg

Ak ste sa rozhodli povedať výpoveď a odísť zo zamestnania, pevne dúfame, že ste si to poriadne premysleli.

Ak ste sa rozhodli začať podnikať a postaviť sa na vlastne nohy, prečítajte si chyby, ktorým sa môžete na vašej podnikateľskej ceste vyhnúť. Podnikať v dobe koronavirusu môže byt' niekedy skľučujúce, no určite netreba to vzdávať ihneď. Preto ak vám chýba inšpirácia, motivujte sa motivačnou literatúrou či rôznymi kurzami osobného rozvoja.

Nová príležitosť, sťahovanie či potreba zmeny zamestnania. Nech sú už vaše dôvody na skončenie pracovného pomeru akékoľvek, nezabudnite postupovať podľa Zákonníka práce. Túto udalosť by ste však svojmu zamestnávateľovi nemali oznamovať cez SMS. Vždy všetko riešte písomne, pretože aj oznámenie o výpovedi má svoje presné pravidlá.

Autor: Dominika Blchová

PR Servis

Radi umiestnime aj Vaše články, kontaktujte nás

Ďalšie články od autora PR Servis

Vychutnajte si lahodnú šálku filtrovanej kávy - ako na jej prípravu?
Viete, kam sa môžete v zime vybrať za teplom k moru?
Dámske botasky nielen na voľný čas
Spoznaj tvár zamestnávateľa s Work or Not!
Cesta k dokonalej obývačke vedie cez profi interiérové štúdio
Plánujete si kúpiť nový jedálenský stôl a stoličky? Na čo sa zamerať pri výbere?
Kuchynská pracovná doska, ktorá znesie takmer všetko
Získajte dokonalý úsmev a dobrodružstvo: Príručka pre zubný turizmus

Ďalšie články na podobné témy

Dve presvedčenia, ktoré už nám neposlúžia
Ako sa (ne)pripraviť na pohovor
Spoznaj tvár zamestnávateľa s Work or Not!
Návrat do zamestnania po rodičovskej dovolenke - ako sa s ním vysporiadať?
Otvorte sa možnostiam
Hoplea: Na "čo keby" sa v živote nehrá!
Markéta Kopčilová: Verím v silu prirodzenosti
Zuzana Nohálová: Fascinujú ma ženy, ktoré lámu predsudky