Čo potrebujete vedieť o dani z predaja  nehnuteľnosti?
8. 12. 2021 | PR Servis

Čo potrebujete vedieť o dani z predaja nehnuteľnosti?

Každý z nás si musí plniť svoje povinnosti voči štátu. Napriek tomu, že rozumieme, prečo dane musíme platiť, vždy radi ušetríme. Z článku sa teda dozviete, kedy sa dani z predaja nehnuteľnosti vyhnete, alebo ako si ju môžete znížiť.

Kedy nemusíte platiť daň z predaja nehnuteľnosti?

● Pri predaji nehnuteľnosti po uplynutí 5 rokov odo dňa jej nadobudnutia (neplatí, ak sú nehnuteľnosti obchodným majetkom firmy)

● Pri predaji nehnuteľnosti, ktorá bola nadobudnutá dedením: (neplatí, ak sú nehnuteľnosti obchodným majetkom firmy)

○ po uplynutí 5 rokov odo dňa jej nadobudnutia dedičom (pre prípad dedenia v druhom rade dedenia)

○ po uplynutí 5 rokov odo dňa jej nadobudnutia poručiteľom (pre prípad dedenia v prvom rade dedenia)

● Pri predaji nehnuteľnosti nadobudnutej najneskôr do 21.12.2010 a ak predajca v nej mal trvalý pobyt minimálne 2 roky pred jej predajom (platí len pri byte alebo obytnom dome s najviac dvoma bytmi a vrátane pozemkov)

● Pri predaji nehnuteľnosti vydanej podľa osobitných predpisov (tieto predpisy sa vzťahujú na proces vydania v rámci reštitúcie)

● Pri predaji nehnuteľnosti po uplynutí 5 rokov od jej vyradenia z obchodného majetku (platí pre nehnuteľnosti, ktoré boli zaradené do obchodného majetku firmy)

POZOR: Ak si plánujete dátum predaja nehnuteľnosti presne po piatich rokoch. Daňový úrad považuje nehnuteľnosť za predanú, v deň prijatia prvej časti kúpnej ceny (a to aj v prípade ak bola kúpna zmluva uzatvorená neskôr). Z pohľadu daňového úradu vlastníctvo vašej nehnuteľnosti končí dňom prijatia prvej platby, alebo zálohy a to aj v prípade, ak je záloha vyplatená na účet realitnej kancelárie.

 der-paperwork-document-summary-report_1638966005.jpg

Daň z predaja nehnuteľnosti

Výška dane z predaja nehnuteľnosti závisí od rozdielu medzi kúpnou cenou a predajnou cenou. Daňovou povinnosťou, je teda zaplatiť 19% z tohto rozdielu. Aby ste daň znížili, môžete si od ceny odčítať aj niektoré náklady spojené s nehnuteľnosťou.

Ako daň znížiť?

Podľa zákona o dani z príjmu, môžete základ dane znížiť o tieto položky:

● Uplatniť do výdavkov nákupnú (t.j. vstupnú) cenu nehnuteľnosti

○ pri predaji kúpenej nehnuteľnosti je to zaplatená kúpna cena

○ pri predaji zdedenej nehnuteľnosti je to cena zistená v čase

nadobudnutia (znalecký posudok, rozhodnutie o dedičstve)

● Pri predaji nehnuteľnosti si môžete uplatniť preukázateľné výdavky na technické zhodnotenie, napríklad výdavky za rekonštrukciu a zateplovanie domu

● Môžete uplatniť výdavky súvisiace s jej nadobudnutím (právne služby, poradenstvo, znalecký posudok, odmena sprostredkovateľovi predaja)

● Pri predaji nehnuteľnosti, ktorú ste postavili vo vlastnej réžii si môžete uplatniť výdavky na jej výstavbu a výdavky na predaj (faktúry od zhotoviteľa, zmluvu o dielo, úrok z hypotekárneho úveru, poplatky za znalecký posudok, poplatky za spracovanie kúpnej zmluvy, sprostredkovateľský poplatok a iné)

● Pri predaji nehnuteľnosti, ktorú ste kúpili na hypotekárny úver, do výdavkov je možné uplatniť:

○ zaplatené úroky z úveru

○ výdavky za predčasné splatenie úveru, výdavky spojené s vedením účtu a pod.

● Za výdavky sa považuje aj povinné platené poistné z týchto príjmov

POZOR: Ak sa predáva nehnuteľnosť spolu s pozemkom, tie sa na daňové účely posudzujú samostatne.

TIP: Na internete môžete nájsť aj ďalšie tipy ako si znížiť základ dane.

ork-document-summary-report-4236-1321_1638716159.jpg

Zdravotné odvody

Nezabúdajte aj na zdravotné odvody, ktorých výška nie je zanedbateľná. Príjem z predaja nehnuteľnosti v roku 2020 a 2021 podlieha okrem dani z príjmov aj odvodom na zdravotné poistenie. Zdravotné odvody majú výšku 14% z rozdielu medzi príjmami a výdavkami z predaja nehnuteľnosti. V prípade, že ste fyzická osoba toto nemusíte rátať, pretože výšku zdravotných odvodov vám doručí zdravotná poisťovňa v rámci zúčtovania zdravotného poistenia.

Dokedy treba zaplatiť

Ak ste ešte nikdy neboli registrovaný pre účely dane z príjmu na daňovom úrade, tak nemáte ešte ani pridelený osobný účet daňovníka a bez toho daňovú povinnosť neviete uhradiť. Po podaní daňového priznania, vám bude toto číslo oznámené a potom ste povinný daň uhradiť do 8. dňa od prijatia oznámenia o pridelení základného čísla účtu. V prípade, že už poznáte svoj účet daňovníka tak sa držte lehoty na podanie daňového priznania.

TIP: V prípade, že je vám problematika daní cudzia a nemáte čas naštudovať všetky

zákony a vyhlášky môžete využiť daňové zastupovanie.

Autor: Natália Várošová, SEO služby a copywriting

Ilustračné foto: Freepik

PR Servis

Radi umiestnime aj Vaše články, kontaktujte nás

Ďalšie články od autorky PR Servis

Sesterstvo v znamení kolekcie SISTERHOOD: Je veľmi dôležité, aby sme sa ako ženy podporovali v našich snoch
Bude môjmu dieťaťu chutiť aj detská výživa bez cukru?
Predaj Garmin v kamennej predajni v Prešove
Povinné zmluvné poistenie online – oplatí sa dnes vybavovať cez internet?
Medzinárodný deň žien očami Lidla
Ako zdravý lifestyle a preventívne vyšetrenia môžu pomôcť predchádzať zdravotným problémom.
Ikonický RETRO košík je späť!
Na čo všetko sa hodí Imunoglukan

Ďalšie články na podobné témy

Ako uspieť na voľnej nohe ako freelancerka?
Najlepšie tipy pre prácu z domu pre ženy a mamičky
Viete aké výhody vám môže priniesť CE certifikát pri podnikaní (predaj tovaru) a prečo si ho vybaviť?
Predaj výrobkov z dvora. Čo by ste mali vedieť?
Ako postupovať pri likvidácii firmy a pri jej výmaze z OR?
Katarína Szárazová: Základ spokojného a naplneného života je rovnováha
Návrat do zamestnania po rodičovskej dovolenke - ako sa s ním vysporiadať?
Otvorte sa možnostiam