Transplantácia obličiek – kedy hrozí a  ako sa na ňu pripraviť
7. 8. 2023 | PR Servis

Transplantácia obličiek – kedy hrozí a ako sa na ňu pripraviť

Chronické zlyhanie obličiek je stav, kedy už obličky plnia svoje funkcie na menej ako 10 %. Pri vážnom zlyhaní je potrebné, aby chorý podstúpil jednu z liečebných metód. Môže to byť dialýza alebo transplantácia obličiek. Transplantácia obličky od príbuzného žijúceho darcu je v súčasnosti najlepšia liečba chronického zlyhania obličiek.

Obličky sú orgány, ktoré si pri ich plnom fungovaní ani neuvedomujete. Ak však prestanú plniť svoju funkciu, dokážu vám prevrátiť život hore nohami. S jednou obličkou sa dá žiť, čo však v prípade, že vám zlyhajú obidve? Kedy hrozí ich transplantácia, čo to obnáša a ako sa na ňu pripraviť?

Dva malé orgány v brušnej dutine

Orgány fazuľového tvaru veľkosti päste dospelého človeka sa nachádzajú v zadnej strane brušnej dutiny. Človek sa zvyčajne rodí s dvomi obličkami, ktoré plnia životne dôležité funkcie. Základnou stavebnou a funkčnou jednotkou obličiek je nefrón.

Obličky:

 

     filtrujú krv, aby sa zbavili odpadových produktov metabolizmu;

     regulujú množstvo elektrolytov (sodík a draslík sú najdôležitejšie) a vody v tele;

     zúčastňujú sa na regulácii krvného tlaku a krvotvorby;

     kontrolujú tvorbu červených krviniek;

     odstraňujú kyseliny, ktorú produkujú bunky;

     produkujú aktívnu formu vitamínu D, ktorá podporuje silné a zdravé kosti;

     vylučujú množstvo esenciálnych hormónov.

 

Vedeli ste, že každú minútu obličkami pretečie približne 120 ml tekutiny, čo je cez 200 litrov za deň? Asi dva litre sa z tela odstránia vo forme moču a asi 198 litrov sa prefiltruje späť.

t-creative-illustration-generative-ai_1691407186.jpg

Zlyhanie obličiek

Keď obličky nepracujú správne, v tele sa hromadia škodlivé toxíny a prebytočné tekutiny, čo môže spôsobiť zlyhanie obličiek. Keď obličky stratia približne 90 % svojej filtračnej schopnosti, hovorí sa, že osoba má ochorenie obličiek v konečnom štádiu. Príznaky zlyhania obličiek môžu zahŕňať vysoký krvný tlak, extrémnu únavu, pretrvávajúce bolesti hlavy, opuchy tváre a členkov, zadržiavanie tekutín a bolesť krížov.

Bežné príčiny zlyhania obličiek

Zaťaženie obličiek bielkovinami Vplyv proteínov na zdravie obličiek je neodškriepiteľný. Bielkoviny pozostávajú z aminokyselín, ktoré sa močom vylučujú z organizmu. Pri nadmernom príjme bielkovín sa nestrávené aminokyseliny nestihnú vylúčiť z tela. Zvýšený príjem bielkovín vedie k vyššej tvorbe močoviny a vyššej záťaži obličiek.

Diabetes – Diabetici majú neustále vysokú hladinu cukru v krvi, ktorý môže poškodiť filtre v obličkách, čo vedie k dlhodobému poškodeniu obličiek a nakoniec k ich zlyhaniu. Toto sa nazýva diabetická nefropatia.

Vysoký krvný tlak alebo hypertenzia – Toto je ďalšia bežná príčina ochorenia obličiek a ich zlyhania. Vysoký krvný tlak v krvných cievach vedie k poškodeniu obličiek a narúša filtračný proces.

Stenóza renálnej artérie (zúženie obličkovej tepny) – Zúžená tepna blokuje krv, ktorá je u zdravého človeka privádzaná k obličkám.

Polycystická choroba obličiek – Ide o dedičné ochorenie. V obličkách sa vytvorí niekoľko veľkých cýst alebo dutých priestorov, ktoré sťažujú ich normálne fungovanie.

Vrodené problémy s vývojom obličiek – Dochádza k nim už pred narodením. Zvyčajne sa prejavia až vtedy, keď sú funkcie obličiek znížené o 90 %.

Imunitné ochorenie Systémový lupus erythematosus (SLE) – Chronické zápalové ochorenie, ktoré môže postihnúť všetky orgány. Toto imunitné ochorenie je charakterizované prítomnosťou autoprotilátok, ktoré spôsobujú zápal a poškodenie rôznych orgánov a systémov v tele. Pri tomto ochorení imunitný systém tela nedokáže rozpoznať obličku ako vlastnú a napadne ju v domnení, že ide o cudzí objekt v tele.

Liečba zlyhania obličiek

Zlyhanie obličiek (renálne zlyhanie) vedie k stavu nazývanom urémia: krv sa nedostatočne filtruje, prestáva sa tvoriť moč, v tele sa hromadia odpadové látky, narúša sa rovnováha solí, zadržiava sa voda a dochádza k opuchom tváre a končatín. Takýto stav môže mať pre človeka fatálne následky, pretože hromadiace sa odpadové látky (kreatinín, močovina) môžu pôsobiť na ostatné telové orgány toxicky a spôsobovať ďalšie komplikácie.

Zlyhanie obličiek má niekoľko fáz, ktoré sa stanovujú najmä na základe množstva kreatinínu v krvi. Podľa jeho koncentrácie a zvýšených hodnôt možno stanoviť stupeň poškodenia obličiek. Týchto stupňov je 5. Každý si vyžaduje určitú liečbu obličiek.

Piate štádium sa označuje ako zlyhanie obličiek. Vaše obličky pracujú na menej ako 10 % a nedokážu filtrovať tekutiny v tele. Aká je liečba obličiek v tomto štádiu? Zlyhanie obličiek sa môže liečiť hemodialýzou, peritoneálnou dialýzou alebo transplantáciou obličky.

Transplantácia obličiek

Transplantácia obličiek je chirurgický zákrok, pri ktorom je do organizmu chorého umiestnená nová (cudzia) oblička. Darovaná oblička dokáže nahradiť činnosť oboch obličiek. Transplantácia obličky môže chorého zbaviť dlhodobej závislosti od dialyzačného prístroja a prísneho harmonogramu, ktorý s tým súvisí. To mu umožní žiť aktívnejší život.

Darcom obličky môže byť:

 

     žijúci pokrvný príbuzný, ako napríklad rodič alebo súrodenec,

     žijúca blízka osoba, ako napríklad partner(ka) alebo veľmi blízky priateľ(ka),

     nežijúci alebo zosnulý darca, ktorý súhlasil s darovaním orgánov ešte pred smrťou.

 

Po transplantácii je nevyhnutné užívanie liekov na potlačenie imunity, aby imunitný systém chorého nenapadol nový orgán.

Transplantácia obličiek nie je pre každého

O transplantácii môžu uvažovať pacienti s obličkami všetkých vekových kategórií – od detí až po seniorov. Pre väčšinu ľudí môže byť transplantácia dobrou voľbou liečby.

Niektorí ľudia so zlyhaním obličiek však nie sú vhodnými kandidátmi na transplantáciu obličky. Vyšší vek a závažné ochorenie srdca alebo ciev môžu znamenať, že je bezpečnejšie sa liečiť dialýzou ako podstúpiť transplantáciu obličky. Ďalšie stavy, pre ktoré nie je transplantácia možná, sú napr:

 

     Onkologické ochorenie;

     Chronické ochorenie, ktoré môže v priebehu niekoľkých rokov viesť k smrti;

     Ťažké kardiovaskulárne ochorenie;

     Ochorenie pečene;

     Demencia;

     Zle kontrolovaná duševná choroba;

     Ťažká obezita (napríklad index telesnej hmotnosti vyšší ako 40, hoci požiadavky sa medzi transplantačnými centrami líšia);

     Neschopnosť zapamätať si užívanie liekov;

     Súčasné užívanie drog alebo alkoholu;

     Neznášanlivosť liekov alebo dialýzy.

 

To, či ste pre transplantáciu obličky vhodný kandidát alebo nie, rozhodne váš lekár po dôkladnom vyšetrení a niekoľkých testov. V prvom rade je dôležité, aby ste mali dobrý celkový zdravotný stav, vaša krv sa zhodovala s krvou darcu obličiek, ste schopní po transplantácii užívať imunosupresíva a chodievať na pravidelné kontroly. Pre transplantáciu obličiek je podstatné aj to, či takýto zákrok má šancu na úspech.

gical-mask-operation-theater-hospital_1691407183.jpg

 

Benefity a riziká transplantácie

Aké sú výhody? Transplantácia obličiek je zvyčajne najlepšou liečbou u pacientov, ktorí sú dostatočne fit na operáciu.

Hlavné výhody úspešnej transplantácie obličiek:

 

     Väčšina pacientov po transplantácii obličky žije dlhšie.

     Väčšina pacientov sa teší lepšej kvalite života.

     Viac nie je potrebná dialýza.

     Viac energie na bežné aktivity a prácu.

     Menej obmedzení v stravovaní.

     Zlepšený sexuálny život.

 

Aké sú riziká? Transplantácia obličiek je zložitý proces, ktorý môže niektorým pacientom spôsobiť problémy.

Hlavné komplikácie transplantácie obličiek:

 

     Je to náročná operácia, ktorá so sebou prináša rôzne riziká už počas zákroku.

     Bežné sú rôzne infekcie po operácii.

     Nutnosť užívať silné imunosupresíva.

     Možno budete potrebovať ďalšiu operáciu na odstránenie vzniknutých komplikácii.

     Riziko, že transplantovaná oblička sa neujme a nebude fungovať.

     Niekedy ochorenie obličiek môže preniknúť aj do transplantovanej obličky.

Ako sa pripraviť na transplantáciu obličiek

Samotnej transplantácii predchádza séria niekoľkých testov: krvné testy na určenie vašej krvnej skupiny a ľudského leukocytového antigénu (HLA). HLA je skupina antigénov umiestnených na povrchu vašich bielych krviniek. Antigény sú zodpovedné za imunitnú odpoveď vášho tela. Ak sa váš typ HLA zhoduje s typom HLA darcu, je pravdepodobnejšie, že vaše telo obličku neodmietne.

Po identifikácii potenciálneho darcu budete potrebovať ďalší test, aby sa potvrdilo, že vaše protilátky nenapadnú darcovský orgán. To sa dosiahne zmiešaním malého množstva vašej krvi s krvou darcu. Transplantáciu nemožno vykonať, ak vaša krv tvorí protilátky ako odpoveď na krv darcu.

Ak lekár neurčí inak, do operácie je potrebné, aby ste zostali fyzicky aktívni a dodržiavali stanovenú diétu. V prípade, že fajčíte, musíte sa tohto zlozvyku zbaviť.

Ďalším dôležitým krokom je dodržiavanie pravidelných lekárskych kontrol. Váš lekár by mal byť informovaný o všetkých zmenách zdravotného stavu.

Naďalej pokračujete v dialýze. Nakoľko už viete, čo obnáša život na dialýze, dodržanie podmienok, ktoré súvisia s prípravou na transplantáciu, by pre vás nemal byť problém. Ide vám predsa o skvalitnenia vášho života.

Na záver

Ak trpíte chronickým ochorením obličiek alebo ste v konečnom štádiu zlyhania obličiek, transplantácia môže eliminovať potrebu dialýzy a doliať vám novú energiu do života.

Priemerná doba zotavenia po transplantácii obličky je asi šesť týždňov. Táto doba je však pre každého iná. Závisí to od vášho celkového zdravotného stavu a ďalších faktorov.

Eva Dedinská, Špecialista na optimalizáciu webov – Naučte sa, ako nastaviť základné SEO on page faktory na svojom webe

PR Servis

Radi umiestnime aj Vaše články, kontaktujte nás

Ďalšie články od autora PR Servis

Kabelky crossbody a ich praktické vlastnosti
Najmódnejšie farby sandálov - tieto modely budú trendy v roku 2024!
Nízke libido – prirodzený stav alebo problém? Čo ovplyvňuje sexuálny apetít a ako ho zvýšiť?
Guess tenisky: Praktickosť a elegancia v jednom
Arganový olej Orient House
Niacínamid: zázračný vitamín B3 pre krásnu a zdravú pleť
Posilňovanie panvového dna bez cvičenia? Áno!
Na ceste ku zdravšej pokožke a vlasom

Ďalšie články na podobné témy

Poznáte neurodegeneratívne ochorenia, ich príznaky, prevenciu a liečbu?
Čo je získaná, adaptívna imunita?
Ako uľaviť dieťaťu pri zápale nosohltanu, tzv. soplíkom?
Dokáže homeopatia zmierniť priebeh ovčích kiahní?
Bojujú so syndrómom náhleho úmrtia dojčiat. Aj váš hlas zaváži!
Tetánia – syndróm alebo len strach pred sebou samým?
Seriál psychosomatika, keď dušu niečo trápi, tak telo ochorie IX
Čo má spoločné múdrosť tela s intuíciou?