Seriál Duchovná numerológia: výpočet numerologickej mriežky
25. 4. 2020 | Zuzana

Seriál Duchovná numerológia: výpočet numerologickej mriežky

Dnešná doba je úžasná, pretože nám ponúka obrovské množstvo techník sebapoznávania. Máme prístup k informáciám, o ktorých ľudia v stredoveku mohli iba snívať, takže by bola večná škoda to nevyužiť. Vďaka týmto možnostiam je jednoduché vybrať si jednu či viac praktík, naštudovať ich a používať v praxi. Práve numerologická mriežka je jednou z ciest sebapoznania, po ktorej sa dá vydať.

Výpočet numerologickej mriežky krok za krokom

Pre výpočet vám postačí dátum narodenia. Napríklad 11.10.1975

Krok číslo 1

Deň a mesiac rozložíme na číslice, ktoré spočítame: 1 + 1 + 1+ 0 = 3

Krok číslo 2

Rok rozložíme na číslice, ktoré spočítame: 1 + 9 + 7 + 5 = 22

Krok číslo 3

Získané čísla spočítame: 3 + 22 = 25

Krok číslo 4

Výsledok, v našom prípade číslo 25, rozložíme na číslice a spočítame: 2 + 5 = 7

Získané výsledky, čísla 25 a 7 si zakrúžkujeme, lebo ich budeme potrebovať na zápis do mriežky.

Krok číslo 5

25  mínus dvojnásobok prvej číslice v dátume, tz. 1 x 2 = 2, takže 25 – 2 = 23

Krok číslo 6

Získané číslo rozložíme na číslice a spočítame: 2 + 3 = 5

Získané čísla si zakrúžkujeme, lebo ich tiež budeme potrebovať do mriežky, v tomto prípade sa jedná o čísla 23 a 5

Zápis vyzerá potom takto:

11.10. 1975

25 – 2 = 23 (2 + 3 = 5)
2 + 5 = 7

Krok číslo 7

Pripravíme si mriežku, ktorá bude obsahovať deväť políčok. Vypíšeme do nej všetky číslice z dátumu narodenia plus tučne vyznačené čísla. V našom prípade teda 11, 10, 1975, 25, 23, 5, 7

Finálna podoba mriežky potom bude:

 tab_1550995922.jpg

Keď máme mriežku hotovú, môžeme pristúpiť k rozboru. Nižšie sa dozviete niečo viac o význame jednotlivých čísiel. Dostanete tak základné informácie o svojom dátume narodenia. Pre podrobnejší výklad kniha Duchovná numerológia podľa Lívie ešte ponúka význam jednotlivých číselných kombinácií a ich počtov v mriežke. Celkovou analýzou je možné odhaliť príčiny problémov vo vzťahoch, s peniazmi, v pracovnej, či zdravotnej oblasti. Keď prídeme na jadro veci, môžeme urobiť nápravné opatrenia. Niekedy stačí iba obyčajné uvedomenia na to, aby problém prestal existovať.

Ak sa vám podarilo úspešne zostaviť mriežku, môžete pristúpiť k jej rozlúšteniu. Každé číslo v sebe nesie určitý význam. Mriežka vypovedá o charaktere človeka vo chvíli príchodu na svet. V priebehu života sa učíme. Rozvíjame svoje silné stránky a pracujeme na tých slabých. Prostredie, v ktorom vyrastáme nás veľmi formuje. 

Nemusí byť však vždy ideálne, preto sa s rôznymi nepríjemnými situáciami stretávame opakovane aj v dospelosti. K prekonaniu životných skúšok a k lepšiemu pochopeniu svojej osobnosti nám môže pomôcť práve numerológia.

vivantis-banner_1625563362.jpg

Jednotka – ego 

Tu záleží na počte jednotiek vo vašej mriežke. Nepárny počet jednotiek znamená mužské ego, aj keď sa nachádza v ženskom tele. Ženy s mužským egom sa podľa toho tiež správajú. Muži v ich blízkosti majú pocit, že sú ľahko nahraditeľní. Z toho dôvodu často utekajú z domu za alkoholom či inými ženami, ktoré im dajú pocit jedinečnosti. Ženy s mužským egom sú samostatné, často vo vedúcich funkciách. Buď zostanú samé, alebo si vyberajú slabších partnerov. 

Ak sa do rodiny narodí dievčatko s mužským egom, je nutné viesť ju k ženským aktivitám a povinnostiam. Samozrejme citlivo a nenásilne. Muž s mužským egom je na správnom mieste aj v správnom tele. Problémy môžu nastať, ak takýto muž prešiel direktívnou výchovou, či niektorý z rodičov na ňom citovo úpel. V takýchto prípadoch v dospelosti hľadajú rôzne úniky.

Párny počet jednotiek v mriežke znamená ženské ego. Ženy so ženským egom sú jemné, sústredené na svoju krásu a rodinné zázemie. Tieto ženy nevedia odolávať životným nástrahám, nemajú v sebe dostatok síl, aby riešili násilného partnera či rodičov. V mnohých prípadoch trpí celá rodina, pretože žena sa nevie postaviť násilníkovi na odpor. Potrebujú silného partera, no nie takého, čo ich prevalcuje. 

U takýchto dievčat je nutné vypestovať sebavedomie a schopnosť spoliehať sa na vlastnú intuíciu. Muži s ženským egom majú v sebe ženskú dušu. Niekedy si to ani nevšimnete, ak majú v mriežke silné iné čísla. Majú sklony k pestovaniu vlastnej krásy, vareniu či upratovaniu. Zvyknú mať jemné ženské rysy. V žiadnom prípade by sa ich prirodzenosť nemala potlačovať. Úlohou otca, ktorý má syna s ženským egom je viesť ho k mužským záležitostiam ako je napríklad rybačka, opravy auta, práca na záhrade. Je dôležité, aby trávil čas s otcom. Učí sa tým, akú úlohu má chlap v rodine. Muži s ženským egom sú ľahšie ovplyvniteľní, preto je nutné ich naučiť vnímať intuitívne. 

Dvojka – bioenergia

Vypočítali ste si mriežku a zistili ste, že v nej nemáte dvojku? V tomto prípade si dávajte pozor na telesnú konštrukciu, kosti a kĺby. Neprítomnosť dvojky môže spôsobovať malátnosť, zvýšenú potrebu spánku a odpočinku. Mali by ste sa vyhnúť extrémnym športom aj extrémnemu životnému štýlu. Naopak samozrejmosťou by pre Vás mala byť zdravá strava obohatená vitamínmi, dostatok spánku aj relaxu. 

Vhodnejšia je intelektuálna, či individuálna  práca, pri ktorej neprídete do styku s veľkým množstvom ľudí. Vyhnúť by ste sa mali aj  ťažkej fyzickej práci. Každá osoba s nulovým počtom dvojok je ľahko napadnuteľná takzvanými energetickými upírmi. Pri takýchto ľuďoch vám môže prísť zle, až na odpadnutie, môžete pociťovať únavu a ospalosť. Tiež by ste sa nemali zdržovať v nemocniciach a na cintorínoch.

Jedna alebo dve dvojky v mriežke znamenajú dostatok energie na fungovanie vlastného tela, aj tak by ste s ňou nemali hazardovať. Nemáte ju na rozdávanie ostatným.

Keď dvojok viac než dosť

Tri a viac dvojok v mriežke znamená prebytok energie. Odporúča sa vykonávať viac činností. Táto osoba potrebuje menej spánku, je až hyperaktívna. Čím viac tento človek odpočíva, tým viac je unavenejší. Je pre nich dobré aktívne športovať, tráviť veľa času v prírode, mať chatu či záhradku, kde by si energiu mohli vybiť. Ideálna práca pre týchto jedincov je práca s veľkým počtom ľudí, školiteľské a trénerské aktivity, prípadne povolanie maséra, fyzioterapeuta či obchodného zástupcu. 

Naopak nevhodné zamestnanie je v uzatvorených priestoroch a individuálna práca tiež nevplýva dobre na zdravie a psychiku takéhoto človeka. Môže sa stať, že človek s veľkým počtom dvojok nie je hyperaktívny. V tom prípade nie je niečo v poriadku. Môže to byť aj dôsledkom zlej výchovy, kedy sa musel učiť svoju energiu tlmiť a tá zaútočila na jeho zdravie. 

A čo naše deti?

Deti s veľkým počtom dvojok je treba čo najviac vysiliť, aby únavou padli do postele. V opačnom prípade budú robiť neplechu. Treba im nonstop prideľovať rôzne úlohy. V žiadnom prípade nesmú tráviť celé dni v uzatvorenej miestnosti a pri počítači. Je to zdraviu škodlivé a pre psychiku takéhoto dieťaťa nesmierne nebezpečné.

Trojka – kozmická energia

Ak vo svojej mriežke nenájdete trojku, znamená to, že sa budete celoživotne vzdelávať. Ľudia bez trojky neskutočne ľahko vstrebávajú informácie, ale problém nastáva pri ich využívaní v praxi. Chýba im schopnosť previesť ich do praktického života. Často z nich ostanú teoretici a pracujú ako učitelia, výskumníci, štatistici či filozofovia.

V prípade, že v mriežke objavíte aspoň jednu trojku, svedčí to o veľkej otvorenosti, intelektuálnych schopnostiach a genialite. S týmto počtom máte široký výber uplatnenia v praxi. Pozor si treba dať pri výchove. Dieťa s nízkym sebavedomím môžu rodičia ľahko manipulovať, dokonca ho môžu presvedčiť, že ďalšie vzdelanie nie je nutné, alebo že naň nemá schopnosti a pokojne sa vzdá napredovania.

Dve trojky v mriežke nie sú úplne výhrou. V živote tento človek bojuje s prekážkami, no ak sa jedná o silnú osobnosť, nakoniec všetkým dokáže, že na to má. V praktickom živote sa vie rýchlo zorientovať, je zručný, vie hospodáriť aj s malým množstvom príležitostí či peňazí. Je dostatočne kreatívny a rád skúša nové veci.

Keď sú trojky tri

Pokiaľ ste našli v mriežke tri a viac trojok, tak okrem iného patríte do kategórie milovníkov prírody. Títo ľudia neznášajú učenie a chodenie do školy. Rýchlo vedia odhaliť nedostatky vo vedomostiach vyučujúcich. Tiež nemajú radi dirigovanie, príkazy a obmedzujúce pravidlá.  Disponujú rôznymi talentmi a majú umelecké sklony. V rannom veku sa u nich môžu prejaviť liečiteľské danosti a aj schopnosti správne diagnostikovať choroby. 

Práca s energiami je im blízka, nemali by sa však vystavovať energiám rôznych liečiteľov, môže to na nich mať zlý vplyv. Liečiteľ im však môže dať rady a poskytnúť nápady ako využiť vlastnú energiu. Títo ľudia sú nesmierne citliví na zmeny počasia. Pri zdravotných problémoch sa odporúča kombinovať klasickú medicínu s alternatívnou. 

Štvorka znamená sebavedomie

Áno, sebavedomie, záležitosť ktorá vie potrápiť veľa ľudí. Väčšina z nás bojuje s nízkym sebavedomím. V povedomí ľudí je sebavedomie vnímané ako nejaký druh odvahy, schopnosti presadiť sa, byť úspešný, ale duchovná numerológia to vidí trošku inak. Sebavedomie znamená to, do akej miery poznáme samých seba a pomôcť nám v tom vie aj číslo štyri v našej osobnej numerologickej mriežke.

Keď štvorka chýba

No aj to sa stáva. Ak ste tento prípad je veľmi pravdepodobné, že máte problém s imunitou. Preto je dôležité dbať na zdravú stravu, otužovanie, relaxáciu, šport, očisty a samozrejme vyvarovať sa alkoholu, cigaretám a iným návykovým látkam. Ženy bez štvorky mávajú problémy so ženskými orgánmi. Dokonca ak obidvom partnerom štvorka chýba, je dosť možné, že sa u nich vyskytne problém s počatím. Ako keby tých problémov nebolo dosť, pridáva sa k nim ešte nalomená sebadôvera. Osoby s nízkou sebadôverou sú veľmi jednoducho manipulovateľné. Dostatočný počet jednotiek či sedmičiek v mriežke vie tento deficit nahradiť.

Keď je štvoriek naopak viac

Hneď na začiatok si povedzme, že ideálnym stavom je jedna štvorka v mriežke. S narastajúcim počtom tohoto čísla stúpa príťažlivosť u opačného pohlavia, odolnosť ohľadom zdravia, sebavedomie, ale aj tvrdohlavosť až zaťatosť, čo býva často prekážkou ku šťastiu. Tri a viac štvoriek v mriežke znamená problém s prijímaním informácií z okolia. Títo ľudia sa potrebujú naučiť disciplíne, poriadku, čestnosti a morálnym zásadám. Keď im to rodičia vštiepia už v detstve, majú vyhrané. Sú prirodzene cieľavedomí a potrebujú prekonávať určité hranice a prekážky. Vysoké pracovné nasadenie im pomôže pri ventilovaní nadbytočnej energii sústredenej v oblasti hlavy. Sú nadpriemerne príťažliví, dokážu si opačné pohlavie získať samotným pohľadom, ale problém je, že nepoznajú skutočnú hodnotu vzťahu. Málokedy sa vedia naozaj zaľúbiť.

Päťka – intuícia

Vnútorný hlas v podobe intuície je dobrá vec. Niečo o tomto vnútornom radare vypovie aj počet pätiek v numerologickej mriežke. Dobrou správou je, že intuícia sa dá posilňovať a trénovať, takže ani osoby bez päťky si nemusia zúfať.

Chýba vám päťka? Pracujte s ezoterikou

Ľudia bez tohto čísla sa musia naučiť rozlišovať svoje pocity od pocitov ostatných, iba tak sa nenechajú ovplyvniť svojim okolím a osvoja si základné princípy fungovania intuície. Nesmú zanedbávať vlastné emócie. Je pre nich dobré sledovať určité signály, napríklad ak pri predstavení a podaní rúk majú zlý pocit, je dobré si to zapamätať. Časom prídu na to, že ten prvý pocit bol správny. Naučiť sa dôverovať vlastným pocitom vyžaduje tréning. Existujú rôzne pomôcky a praktiky ako napríklad karty, runy, vykladanie snov, čítanie budúcnosti z kávy či čajových lístkov. Toto všetko dokáže viesť k rozvoji intuície. Človek vie potom nájsť samého seba bez ovplyvňovania. Ak by sa to však nepodarilo, hrozbou sa môže stať negativizmus. Všetko je potom videné v čiernych farbách. Je tu tendencia uzatvárať sa do seba a nikomu a ničomu neveriť. Tí, čo nedôverujú vlastnej intuícii, často prevalcuje okolie, tak že sa nechajú odradiť od svojho pôvodného zámeru. Tiež častokrát robia veci proti svojmu vlastnému presvedčeniu, len preto, že sa to od nich očakáva.

Rodená veštica

Objaviť v mriežke jednu či dve päťky je na rozdiel od žiackej knižky dôvod k radosti. Je to totiž ideálne množstvo intuície. Títo ľudia ju často prirodzene používajú a ani o tom nemusia vedieť. Môžu sa u nich objaviť aj veštecké schopnosti.

Tri a viac pätiek

Tu sa už jedná o výborných jasnovidcov majúcich schopnosť vyciťovať. Sú nadmerne citliví a tiež schopní vytušiť a zaregistrovať aj také veci, ktoré sú pre iných ľudí nepodstatné. Ak sa stretnú s výsmechom a nepochopením majú tendenciu uzavrieť sa  do seba. Ich precitlivenosť sa zmení na necitlivosť.

Šestka je o vytrvalosti

Nemám šestku a čo teraz?

Ľuďom bez šestky chýba vytrvalosť, preto je pre nich veľmi dôležité naučiť sa doťahovať veci do konca a byť dôsledný. Ak sa nenaučia systematicky riešiť svoje úlohy, budú odbiehať a naťahovať čas, len aby nemuseli pristúpiť k práci. Šestka znamená aj negatívnu energiu, ak v mriežke chýba, nie je to na škodu lebo takýmto ľuďom ľahšie prejdú ich prešľapy.

Čierni mágovia

Ideálnym počtom šestiek v mriežke je jedna. Ak sú dve, ide o ľudí ktorí v minulých životoch pracovali s čiernou mágiou. Môže im byť často zle alebo môžu mať bolesti hlavy. Pomôžu očistné rituály. Tiež je dobré vyhýbať sa nemocniciam a cintorínom. Vedia s ľahkosťou narábať s kartami, či inými nástrojmi čiernej aj bielej mágie. Majú jasnovidecké schopnosti, ktoré by rozhodne nemali zneužívať.

Tri a viac šestiek

Títo jedinci sú nadmieru príťažliví, ale tiež si so sebou nesú ťažkú karmu. Nemali by sa venovať mágii. Vedia pôsobiť mysľou a dokážu materializovať svoje negatívne myšlienky. Majú sa naučiť ovládať svoje pocity a negatívnu energiu, ktorá sa u nich veľmi rýchlo dostane na povrch. Nevedia žiť sami, sú závislí na prítomnosti iných. Často sa predvádzajú nevhodným spôsobom a potrebujú byť stredobodom pozornosti. V hmotnom svete sú ako doma, preto nemajú najmenší problém dostať sa k dobrým pracovným príležitostiam. Vďaka vysokej miere vytrvalosti vedia pracovať až do úmoru. Vedia sa uplatniť tiež v oblasti športu. Taký maratón im nerobí problém. Vo sfére zdravia si musia dať pozor na depresie a sklony k rôznym psychickým chorobám. Je dobré ak sa naučia vidieť to, čo im život dal nie to čo im vzal. Nápomocné im v živote môžu byť jasnovidecké sny, vízie a rôzne predtuchy. No a ako vyventilovať a tiež  neutralizovať negatívnu energiu? Jednoducho v prírode. Práca s rastlinami, na záhradke, alebo obyčajná prechádzka v lese je nesmierne účinná.

 

Sedmička – duchovno

Sedmička v duchovnej numerológii rieši otázky spirituality.

Ľudia bez čísla sedem

Keď sa vám v mriežke neobjaví ani jedna sedmička, znamená to, že si potrebujete doriešiť otázky viery. Komu veriť, čomu veriť a čo je váš pevný bod v živote? Ľudia bez sedmičky sú ovplyvniteľní, nehľadajú oporu v sebe, ale neustále v niekom inom, preto si musia dať pozor na rôzne extrémistické skupiny.

Ideálny duchovný základ vytvára jedna či dve sedmičky v mriežke. Sú tak akurát pre dostatočnú vieru v seba.

Tri a viac sedmičiek

Ak máte v mriežke veľa sedmičiek, ste pod ochrannou rukou. Prejavuje sa to hlavne pri katastrofách a nehodách. Ste to práve vy, ktorí sa zachránite. Ľudia s vysokým počtom sedmičiek radi vyhľadávajú adrenalínové športy, či nebezpečné situácie bohaté na vzrušujúce zážitky, možno práve preto, že podvedome cítia nad sebou ochranu. Keďže každá strana má svoj rub a líc, aj v tomto prípade nájdeme niečo negatívne. Je tu istý nábeh dostávať sa do konfliktov s úradmi, súdmi a zákonom. Z každej situácie by si mali vziať ponaučenie.

Dôveryhodnosť je silnou stránkou týchto ľudí. Ostatní im veria, preto sa na nich obracajú s rôznymi problémami. Tu je dôležité uvedomiť si hodnotu tejto vlastnosti a dať si obrovský pozor na to, aby svoju dôveryhodnosť nezneužili na zlé veci. To by sa potom obrátilo proti nim a prišli by o to najcennejšie na čom si zakladali. Práve v otázkach viery a dôveryhodnosti majú veľmi dobrý postreh. Vedia takzvane prekuknúť ostatných na prvý pohlaď.

Osmička znamená lásku

Ťažký údel bez lásky

Ľudia bez osmičky v mriežke si často pletú lásku s manipuláciou alebo nesamostatnosťou. Sú až necitliví. Nie sú to žiadni romantici, majú problém s vyjadrovaním emócií. Ich nepríjemnou vlastnosťou je sebeckosť. Nechcú sa s nikým o nič deliť. Radšej nebudú mať priateľov, keďže nemôžu patriť výhradne iba im. Musia sa naučiť rešpektovať city a potreby iných ľudí. Ak si toto osvoja už v rannom detstve, potom s tým v dospelosti už nebudú mať problém.

Jedna osmička

Tu sa dá očakávať sklon k voľným vzťahom. S ľahkosťou nadväzujú nové kontakty a otvorená komunikácia im nerobí problém. Nemajú radi obmedzenia a tiež neradi obmedzujú druhých. Potrebujú slobodu vo všetkých druhoch vzťahov, nevedia žiť pod nátlakom a vplyvom závislých ľudí.

Dve osmičky

Tí čo si v mriežke objavili dve osmičky len veľmi ťažko znášajú straty a odlúčenia. Sú naviazaní na ľudí, ktorých majú radi. Môžu sa stať alkoholikmi a to len preto, že nevedia ukončiť nefunkčný vzťah. Všetkého, na čo si zvykli, sa držia zubami nechtami. Musia sa naučiť samostatnosti, nezávislosti a slobode. Nie je možné, aby sa neustále na niekoho viazali a tým zotročovali nielen seba, ale aj druhých.

Tri a viac osmičiek

Títo ľudia sú samoľúbi. Majú radi moc nad ostatnými. Empatia a tolerancia potriem ostatných je pre nich výzvou. Od prírody buď milujú, alebo nenávidia. Nepoznajú zlatú strednú cestu. Musia sa naučiť porovnávať vlastné potreby s potrebami iných ľudí. Jedine takto zistia rozdiely medzi svojimi a cudzími túžbami. Nepoznajú slobodu vo vzťahoch, ani voľné priateľstvá. Nesmú si zvykať na klamstvá. Mohli by potom zneužívať svojej anjelskej tváričky, ktorá vie perfektne klamať a ostatní im na ich výmysly dokonale naletia.

Deviatka rovná sa peniaze

Žiadna deviatka

Bez deviatky v mriežke často na svet prichádzajú ľudia narodení po roku 2000. Sú to geniálne deti s nadaním na techniku a počítače, a však so žiadnym vzťahom k matérii, peniazom a zručnosti. Financie im často zabezpečujú rodičia.

Od výplaty k výplate

Jedna deviatka v mriežke naznačuje schopnosť zarobiť bežné množstvo peňazí. Prekonať to znamená veľkú výzvu. Dotyčný na zvrátenie tejto situácie potrebuje vynaložiť oveľa viac úsilia ako iní ľudia. Vyžaduje si to vytrvalosť a chuť nekonečne začínať a upadať. Majitelia jednej deviatky by si mali veľmi dobre rozmyslieť kam zainvestujú. Peniaze treba dobre rozložiť, neodporúča sa investovať posledné peniaze a tiež by majetok nemala spravovať tretia osoba. Vyhýbať by sa mali požičiavaním peňazí.

Dve deviatky

V tomto prípade ide o prirodzený talent na zarábanie peňazí. Zhatiť ho môže iba lenivosť. Takýchto lenivcov netreba ľutovať, to by im nepomohlo. Mohlo by to viesť k príživníctvu.

Tri a viac deviatok

Títo ľudia idú z extrému do extrému. Buď majú nadbytok, alebo sú v mínusu. Majú prirodzený talent na techniku a zručnosť. Nájdu sa v oblastiach, kde sa narába s obrovským množstvom peňazí. Uplatnia sa vo veľkých spoločnostiach, v bankách a poisťovniach. Najdôležitejším bodom v ich živote je dosiahnuť určitú vyváženú polohu v oblasti príjmov. Môže sa stať, že z obrovského príjmu kvôli strate zamestnania spadnú na nulu, preto je nutné, aby sa naučili odkladať si peniaze na horšie časy.

 

Ilustračné foto: osobný archív, Unsplash.com

Zuzana

Ďalšie články od autora Zuzana

Seriál duchovná numerológia: kozmická trojka
Seriál duchovná numerológia: význam čísla 2
Seriál Duchovná numerológia: význam číslic I.
Syndróm záchranára a túžba pomáhať svetu
Seriál Duchovná numerológia: Vďaka alchýmii čísiel sa o sebe dozvieme viac
Detox pomocou empsomskej soli zaručene naštartuje váš lymfatický systém
Recepty na domáce iontové nápoje
Vesmír nepočuje, čo si myslíme. Počuje to, ako sa cítime

Ďalšie články na podobné témy

Seriál Duchovná numerológia: význam číslic I.
3 účinné cvičenia na podporu duševného rastu
Je pre vás rozhodovanie problém? Vyriešte ho pomocou troch slov
Doprajte si kvalitný spánok a zapamätáte si viac!
Kniha, priateľka do každého počasia
Santa Claus vs. Ježiško. Kto nosí darčeky?
Ovplyvňujú emócie to, čo kupujeme?
Čo robí/nerobí spokojná žena?