Začnite si plniť sny už toto leto
12. 6. 2017 | Gabriela

Začnite si plniť sny už toto leto

A je tu leto. Konečne. S ňou prichádza i obdobie dovoleniek, viac času na rodinu či kamarátov ale hlavne na sny. Okrem iného nás slnko nabíja pozitívnou energiou. Vonku je dlhšie svetlo, a tak sme alebo môžeme byť oveľa produktívnejší. Práve v tomto období máme možnosť sústrediť myseľ a energiu len na to, čo sme už dlhšie odkladali. Niekto túži prečítať si dlho odkladanú knihu. Iný uvariť či upiecť niečo nezvyčajné. Ďalší sa vidí ako relaxuje a naplno sa venuje rodine. Všetko je dovolené a závisí len od vás.

Skôr než začneme myslieť na obmedzené trvanie dovoleniek, ponúkam vám možnosť, ako nájsť v sebe silu pre nový štart. Motivovať sa a priblížiť bližšie k svojmu cieľu.

Princíp ľudského fungovania, konania a sebamotivácie má k sebe veľmi blízko. Aspoň podľa Alfréda Banduru, psychológa a autora sociálno-kognitívnej teórie. Najzaujímavejší je jeho koncept sebaúčinnosti. Sebaúčinnosť môžeme zjednodušene definovať ako vieru človeka v jeho schopnosti organizovať a vykonávať aktivity potrebné k dosiahnutiu daných výsledkov. A tá sa stáva dôležitým faktorom výkonu či v akademickej, pracovnej alebo osobnej sfére.

Bandura (1988) tvrdí, že ľudia so silným presvedčením o sebaúčinnosti často prídu na možnosti, ktoré môžu podniknúť aj v prostredí s obmedzenými podmienkami. Zatiaľ čo tí, ktorí nie sú presvedčení o svojej sebaúčinnosti, pravdepodobne nezrealizujú významnejšie zmeny dokonca ani v prostredí, ktoré poskytuje početné potenciálne príležitosti.

Navyše Bandura (1986, 1997) konštatuje, že ľudský úspech závisí od interakcií medzi správaním osoby, jeho osobnostnými faktormi (napr. názormi a myšlienkami) a podmienkami životného prostredia.  Tieto jednotlivé zložky sa navzájom ovplyvňujú avšak nie v rovnakej miere. Dokonca výkon tej istej osoby v závislosti od prostredia a úlohy sa môže líšiť.

Ako sa počas života formuje sebaúčinnosť, t.j. viera vo vlastné schopnosti? Bližšie si ich teraz rozoberieme.

Zážitok majstrovstva

Z už spomenutého vieme, že je možné dosiahnuť svoje sny ľahšie, ak sme presvedčení o ich splniteľnosti. Väčšinou ľudia volia oblasť, v ktorej vynikajú, veria si alebo im ide „od ruky“. Je to i z toho dôvodu, že človek má silný zážitok z majstrovstva z uvedenej aktivity. Verí si v nej, čo je veľmi dôležité. Úspechy vytvárajú veľmi silné presvedčenie o sebaúčinnosti. Zároveň vlastný zážitok majstrovstva z daného výkonu, aktivity je najsilnejším zdrojom motivácie. T.j. ak budete zdokonaľovať to, v čom ste už teraz dobrý a veríte v zlepšenie, k úspechu vám už potom nič nebráni (teda v zmysle vlastnej osobnosti, ide o prekonávanie hraníc). V hľadaní samého seba a svojich talentov vám môžu pomôcť life kouči či práve dovolenkový čas – poskytuje možnosť premýšľať  a hľadať samého seba.

Zástupná skúsenosť

Veľmi dobre funguje pre povzbudenie sebaúčinnosti i zástupná skúsenosť. T.j. informácie získané pozorovaním druhých ľudí, porovnávaním sa s nimi a sociálnou nápodobou. Z toho dôvodu sa často pri motivačných článkoch používajú príklady úspešných ľudí, organizujú sa workshopy či prednášky na túto tému. Počíta sa totiž s tým, že sociálnym porovnávaním môžeme získať informácie ako postupovať pri úlohe a či môžeme úlohu zvládnuť. Pre formovanie sebaúčinnosti je veľmi dôležitá skúsenosť druhých a možnosť sa s nimi porovnávať. Tento zdroj sebaúčinnosti je však viac náchylný na zmenu a je menej spoľahlivý (Bandura, 1993, 1997). Zároveň netreba zabúdať, že u niekoho môže sociálne porovnávanie viesť skôr k demotivácii než podporiť k výkonu.

Preto, ak patríte medzi ľudí, ktorí sa radi inšpirujú druhými. Práve počas leta môžete vyhľadať kontakt a prítomnosť tých, od ktorých sa chcete učiť. Poslúžiť vám môže na to i napr. tedex.com, kde nájdete množstvo motivačných vystúpení.

Sociálne presviedčanie

Asi ho každý z vás zažil. Veľmi často je používané najmä u detí. Ako rodičia sa často snažíme motivovať deti k nejakému výkonu, často z vlastných osobných dôvodov. Tento zdroj sebaúčinnosti je zraniteľnejší a slabší ako zážitok z vlastného výkonu, hoci môže pomôcť. Vysoká miera verbálnej podpory zo strany druhých ľudí motivuje človeka k tomu, aby sa pokúšal svoje ciele dosahovať s nasadením všetkých svojich zdrojov. Vďaka tomu sa rozvíjajú jeho vlastné schopnosti a zručností a ďalej rastie vlastná miera sebaúčinnosti (Bandura, 1993, 1997).

Oveľa významnejšie však funguje negatívne presviedčanie. To znamená, že ak vám niekto stále tvrdí, že niečo nedokážete, neviete a pod., ľahko tomu začnete veriť. Negatívnym presviedčaním dosiahneme viac v zmysle zníženej sebadôvery vo vlastný výkon než pozitívnym.

Nebezpečná je i nerealistická podpora schopností druhého. Zdiskredituje nielen jedincovu budúcu vieru v seba, ale aj celý proces presviedčania. Preto si naň treba dávať pozor.

Čo z toho vyplýva? Obklopte sa vo svojom okolí ľuďmi, ktorí vás podporujú, veria vám a zároveň sú k vám úprimní, neživia vo vás falošné nádeje. Sú schopní konštruktívnej kritiky.

Emocionálne a fyziologické stavy

Ide o posledný zdroj vedomia vlastnej účinnosti. Ovplyvňuje ju v pozitívnom i v negatívnom smere (Bandura, 1986, 1997).

Negatívne ovplyvňuje sebaúčinnosť, únava, stres, bolesť, choroby, úzkosť, zlá nálada, smútok a depresia. Opačne pôsobí napríklad dobrá nálada. Podľa autorov Skaalvika a Bonga (2003) je dôležité aj to, aký význam osoba prisudzuje vzniknutým emocionálnym a fyziologickým príznakom.

Emočne labilní jedinci sú preto vo sfére sebaúčinnosti trochu znevýhodnení, čo je zároveň jednou z možných príčin častejšieho výskytu psychických porúch v tejto populácii. Strach ako reakcia na podnety, vyvoláva strach v budúcnosti skrze jeho očakávania.

Dôležité je preto dbať na psychohygienu a dopriať si dostatok spánku, čerstvého vzduchu, pohybu a pod. Odmenou bude zvýšenie výkonu a následne dosiahnutie úspechu.

Leto je práve preto tým vhodným obdobím, kedy sa môžete zregenerovať a načerpať nové sily a možno v sebe objavíte už dávno zabudnuté schopnosti a vieru v seba.

Zhrňme si to.

Na to, aby bolo toto leto pre vás výnimočné a konečne si splnili svoje sny, je dôležité:

Nech sa darí!

Zdroje:

 Bandura, A. (1986). From thought to action: Mechanisms of personal agency. New Zealand. Journal of Psychology, 15, 1–17.

Ilustračné foto: Pexels.com

Gabriela

Písanie je pre mňa relax a sebarealizácia popri každodennej práci psychológa a matky na plný úväzok. Vtedy sa môžem “skryť” za počítať a nič neriešiť.

Ďalšie články od autorky Gabriela

Aj vy ste naleteli? Superpotraviny vám nezaručia zdravší a dlhší život
Kolagénom vyriešite mnoho problémov
Prečo neplatí jednoduché: Mysli pozitívne?!
8 tipov ako sa zbaviť kíl bez zbytočného trápenia
Ako na strašiaka s názvom strie?
Cvičenie neformuje len telo: TOTO bude bonus navyše!
Skvelé recepty na domácu horúcu čokoládu. A zima nemá šancu!
Novoročné ciele: Ako si ich nastaviť a konečne nezlyhať!

Ďalšie články na podobné témy

Návrat do zamestnania po rodičovskej dovolenke - ako sa s ním vysporiadať?
Tajomstvo desiatich cieľov
Otvorte sa možnostiam
Koľko stojí výťah do neba?
Nájdi svoje PREČO
Dve presvedčenia, ktoré už nám neposlúžia
Hoplea: Na "čo keby" sa v živote nehrá!
Markéta Kopčilová: Verím v silu prirodzenosti